• Произведено в Германия
 • 10 години гаранция¹
 • Безплатна доставка от 100,00 лв.
 • Повече от 1 милион доволни клиенти

Към дата: 12.09.2023

Отговорности:

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Германия
Тел.: +35 (0)9 244 842 62
Ел. поща [email protected]

Контактни данни на упълномощения по защита на данните:

Можете да се свържете с нашия упълномощен по защита на данните на горепосочения адрес или на [email protected]

Цел на обработката на данни:

При контакт с обслужването на клиенти/служител:
"Мерки за привличане на клиент / грижи за съществуващите клиенти за поддържане и подобряване на непрекъснатите договорни отношения; Продажби, комуникация с клиенти и помощ,управление на рекламации и оттегляне / създаване и предоставяне на система за управление на отношенията с клиенти за въвеждане, обработка и управление на клиентски и договорни данни за съвместна употреба от служителите.

При поръчка или посочване на вашите контактни данни в уеб магазина на Wickey или при трета страна:
Обработка на продажбата на продукти.

Правна основа:

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – договорни мерки
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO - законосъобразност на обработката (оправдан интерес)

Получатели на лични данни извън компанията:

При покупка на продукти от трети доставчици, които не са част от асортимента на Wickey, вашият лични данни ще бъдат предоставени на външния партньор с цел дропшипинг, рекламации и/или доставка. Обработката на вашите данни ще се извършва в рамките на съвместна отговорност съгласно чл. 26 DSGVO или обработка на поръчки съгласно чл. 28 DSGVO. Можете да се обърнете към двамата отговорни лица по всяко време за използване на вашите права като заинтересована страна. И двете страни са задължени да изпълняват задълженията за информация съгласно чл. 13 + 14 DSGVO.
"В рамките на обработката на покупката вашите данни също може да бъдат предоставени на обработчици на поръчки и трети страни (напр. доставчици на пратки).Ако е необходимо, са сключени съответни договори за обработка на поръчки.

Цел на предаването на данни към трета страна или международна организация:

Не възнамеряваме да предаваме вашите лични данни към трета страна или международна организация.

Период на съхранение:

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел. Изключение правят данни, за които съществуват други срокове за съхранение.

Вашите права:

Когато от вас като потребител се обработват лични данни, считате се за заинтересована страна съгласно DSGVO. Заинтересованите лица имат следните права пред отговорната страна:

 • Право на информация (чл. 15 DSGVO)
 • Право на корекция или изтриване на лични данни (чл. 16, 17 DSGVO)
 • Право на ограничаване на обработката (чл. 18 DSGVO)
 • Право на информация във връзка с корекция или изтриване на вашите лични данни или ограничаване на обработката (чл. 19 DSGVO)
 • Право на преносимост на данни (чл. 20 DSGVO)
 • Право на възражение (чл. 21 DSGVO)
 • Право на оттегляне на дадено съгласие. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до момента на оттегляне, остава незасегната поради досегашното действащо съгласие (чл. 7, параграф 3 DSGVO).
 • Право на жалба при надзорния орган (чл. 77 DSGVO)

Автоматизирано взимане на решения и профилиране:

Като отговорно предприятие се въздъ ржаме от автоматизирано взимане на решения или профилиране при събиране на вашите лични данни.

Loading...

Сравни Products

chevron-right